Các loại từ khóa phủ định

Các loại từ khóa phủ định

Trong một tài khoản quảng cáo Google Ads; từ khóa phủ định được chia làm 2 cấp độ là: từ khóa PĐ cấp chiến dịch và từ khóa PĐ cấp nhóm.

Từ khóa phủ định cấp chiến dịch

Là những từ hoặc cụm từ được thêm vào một hay một vài chiến dịch nào đó; khi bạn không muốn quảng cáo của mình xuất hiện với những truy vấn chứa từ khóa đó. Thêm từ khóa cấp chiến dịch cũng đồng nghĩa với việc các nhóm quảng cáo nhỏ bên trong chiến dịch đó cũng được áp dụng các từ khóa này.

Từ khóa phủ định cấp nhóm

Còn với từ khóa phủ định cấp nhóm quảng cáo; thì mục đích của việc thêm từ khóa phủ định vẫn như trên chỉ khác một điều là từ khóa phủ định của nhóm quảng cáo nào chỉ áp dụng cho duy nhất nhóm đó thôi. Những nhóm quảng cáo khác không bị ảnh hưởng bởi những từ khóa phủ định của nhóm quảng cáo này.

Việc đặt từ khóa phủ định cấp nhóm còn giúp cho các nhà quảng cáo; chạy những từ khóa không cạnh tranh với nhau trong cùng một truy vấn tìm kiếm của khách hàng.

Các loại đối sánh phủ định

Thật trùng hợp khi con số 3 ở phần tiêu đề cũng chính là số loại đối sánh từ khóa phủ định đang được áp dụng hiện nay gồm có: từ khóa phủ định đối sánh rộng; đối sánh cụm từ và đối sánh chính xác. Cụ thể về cấu trúc và cách hoạt động của các loại đối sánh này như sau:

Đối sánh rộng phủ định

Đối sánh rộng phủ định
Đối sánh rộng phủ định

Khái niệm:

Đây là loại đối sánh sẽ được hệ thống mặc định áp dụng với từ khóa mà bạn vừa mới thêm vào và chưa điều chỉnh gì. Nếu bạn chọn loại đối sánh này thì chỉ cần truy vấn có chứa đủ các từ trong cụm từ khóa phủ định; cho dù truy vấn đó có sắp xếp theo thứ tự thế nào đi chăng nữa thì quảng cáo vẫn sẽ không hiển thị.

Lưu ý: quảng cáo của bạn vẫn có thể hiển thị nếu nội dung tìm kiếm; chỉ chứa một hoặc một số cụm từ trong từ khóa phủ định.

Ví dụ:

Từ khóa phủ định đối sánh rộng là: viên tiểu đêm

 • Khi người dùng gõ tìm kiếm những từ khóa như:
  • Viên nang
  • Đi tiểu nhiều

Quảng cáo Google Ads vẫn sẽ hiển thị mặc dù bên trong những từ khóa; mà người dùng tìm kiếm vẫn có xuất hiện một số từ đơn trong từ khóa phủ định mà bạn thêm vào.

 • Còn với những từ khóa như:
  • Viên tiểu đêm Dạ Minh Hạ
  • Viên tiểu đêm tốt nhất
  • Uống mấy viên tiểu đêm?

Quảng cáo sẽ không được hiển thị tới khách hàng vì những truy vấn này thuộc phạm vi ảnh hưởng; của cụm từ đối sánh rộng đã chọn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.