Lưu ý thông số của quảng cáo gmail cần phải nhớ

Bất kể nhà quảng cáo nào khi chạy quảng cáo gmail đều cần hiểu về chính sách thông số của Google. Các chính sách này bao gồm: Tất cả các mục trong quảng cáo của bạn đều phải được liên kết tới cùng 1 nhà quảng cáo (chính là bạn đó) và phải liên quan đến cùng 1 sản phẩm mà bạn đang triển khai.

Thông số kỹ thuật của quảng cáo thu gọn

Thông số kỹ thuật cho quản cáo gmail – Email thu gọn

Với các quảng cáo thu gọn mà bạn tải lên cần có các thông số kỹ thuật phù hợp với những tiêu chuẩn sau:

Ảnh tiêu đề (tải lên): kích thước tối thiểu: 144 pixel x 144 pixel, dung lượng tối đa: 150KB, tỷ lệ cỡ ảnh 1:1

 • Hiển thị trên thiết bị di động ở trạng thái thu gọn của quảng cáo
 • Hiển thị trên máy tính, bên cạnh quảng cáo được mở rộng; sau khi khách hàng nhấp vào quảng cáo được thu gọn của bạn sẽ được kích hoạt.

Tên doanh nghiệp: tối đa 20 ký tự

 • Phải là tên đã được chấp thuận của nhà quảng cáo
 • Đối với quảng cáo gmail thuộc dạng “nhấn để tải xuống”; tên người gửi phải là tên được công nhận của nhà quảng cáo hoặc tên của ứng dụng cho phép tải xuống được quảng cáo đó.

Dòng tiêu đề: tối đa 25 ký tự

 • Có thể bao gồm ưu đãi; tỷ lệ giảm giá hoặc thông báo hấp dẫn để thu hút khách hàng

Mô tả: tối đa 90 ký tự

 • Có thể bao gồm nội dung tóm tắt ngắn hoặc lời kêu gọi hành động mang tính thuyết phục

URL hiển thị: tối đa 255 ký tự

 • Đó là URL mà mọi người nhìn thấy trong quảng cáo của bạn; chẳng hạn như www.google.com (Lưu ý: URL cuối cùng có thể dài hơn URL hiển thị trước khách hàng)

URL cuối cùng hoặc URL đích: Không giới hạn ký tự

 • Được sử dụng làm URL cuối cùng hoặc URL đích khi người dùng nhấp vào URL hiển thị hoặc nút gọi hành động trong Quảng cáo được mở rộng
 • Bạn có thể thêm URL theo dõi nhấp chuột tĩnh; nhưng không thể thêm pixel theo dõi lần hiển thị hoặc URL theo dõi động

Thông số kỹ thuật của quảng cáo Gmail mở rộng

Dưới đây là thông số kỹ thuật của quảng cáo mở rộng; đã được chúng tôi hệ thống hóa theo từng loại như sau:

Thông số kỹ thuật của quảng cáo Gmail mở rộng

Tải lên quảng cáo gmail

Quảng cáo Gmail
Quảng cáo Gmail

Đối với quảng cáo hình ảnh:

 • Hình ảnh (tải lên): [300 pixel đến 650 pixel] x [300 pixel đến 1000 pixel]
 • Các định dạng hình ảnh được chấp nhận: JPEG, JPG, PNG, GIF (không động)
 • Kích thước hình ảnh tối đa: 1MB

HTML tùy chỉnh

 • Để thiết kế quảng cáo gmail một cách linh hoạt nhất, hãy sử dụng HTML tùy chỉnh.

Tạo quảng cáo gmail mới

 • Dòng tiêu đề: tối đa 25 ký tự
 • Mô tả: tối đa 90 ký tự
 • Tên doanh nghiệp: tối đa 20 ký tự
 • Nút kêu gọi hành động: tối đa 15 ký tự
 • Kích thước hình ảnh logo: Hình vuông: 1200×1200 (yêu cầu kích thước tối thiểu: 144×144). Tỷ lệ cỡ ảnh phải là 1:1.
 • Kích thước tệp tối đa của logo: 150KB (1MB đối với hình ảnh tiêu đề và hình ảnh tiếp thị)
 • Hình ảnh tiếp thị:
  • ​Ngang (1,91:1): 1200×628 (kích thước yêu cầu tối thiểu: 600×314).
  • Hình vuông: 1200×1200 (kích thước yêu cầu tối thiểu: 300×300).
 • Hình ảnh tiêu đề (tùy chọn): 1200×400 (kích thước yêu cầu tối thiểu: 600×200).

Để thêm danh mục sản phẩm:

 • Kích thước tối thiểu của hình ảnh (tải lên):
  • Hình ảnh tiếp thị:
   • Ngang (1,91:1): 1200×628 (kích thước yêu cầu tối thiểu: 600×314).
   • Hình vuông: 1200×1200 (kích thước yêu cầu tối thiểu: 300×300).
  • Hình ảnh tiêu đề (tùy chọn): 1200×400 (kích thước yêu cầu tối thiểu: 600×200).
  • Liên kết video trên YouTube (kích thước hình thu nhỏ của video): 324×183. Tỷ lệ cỡ ảnh phải là 1:1.
 • Kích thước hình ảnh tối đa: 150KB
 • Nút gọi hành động: tối đa 15 ký tự
 • URL của nút kêu gọi hành động: liên kết với trang đích của bạn
 • Có thêm tối đa 3 mục bổ sung bên dưới (tùy chọn):
  1. Hình ảnh: tối đa 15 hình ảnh, kích thước tối thiểu là 300×300 hoặc liên kết video trên YouTube (kích thước hình thu nhỏ của video là 324 x 183).
  2. Nút gọi hành động: tối đa 20 ký tự
  3. URL nút gọi hành động
 • Các định dạng hình ảnh được chấp nhận: JPEG, JPG, PNG, GIF (không phải động)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *