Lợi ích của việc mua via facebook

Via facebook là gì?

Tài khoản Via Facebook có thể hiểu là những tài khoản facebook có lượng tương tác như người thật; với đầy đủ thông tin chính chủ và tương tác với bạn bè. và có giá trị như một tài khoản người dùng thật vậy.

Ưu điểm của Via fecebook

– Các ưu đãi về tài nguyên Facebook sẽ tốt hơn (như set ADS, BM sẽ tốt hơn rất nhiều so với tài khoản Clone)

– Có backup sao lưu bạn bè -> tài khoản via dễ dàng khôi phục tài khoản clone khi bị Facebook checkpoint

– Acc Via ít bất thường và ít bị checkpoint hơn so với acc Clone

– Có số lượng bạn bè, comment, like, follow lớn -> dẫn đến tài khoản Via có độ Trust cao hơn

Lợi ích của việc mua via facebook

– Tăng tương tác cho bài viết (like, comment, share,…)

– Tạo tài nguyên facebook: như tạo tài khoản doanh nghiệp BM, tạo tài khoản quảng cáo, tạo page, tạo pixcel,..

– Tạo tài khoản quảng cáo cá nhân hay tài khoản BM

– Dùng để bán hàng qua profile cá nhân

– Nghiêm cấm sử dụng nick facebook sai mục đích, vi phạm pháp luật, chính trị, đồ trụy.

Các loại via facebook

Via Facebook Ngoại

Via theo khu vực, via theo nước

Via Facebook Việt

VIA change info & chưa change info

Via Facebook Ngoại XMDT

Via Host

VIA tương tác & không tương tác

Via Facebook Việt XMDT

Một số loại via facebook hay được mua

Via Facebook Việt mới (2019-2021)

Via Facebook Việt Cổ (2011-2018)

Via Facebook Việt đã xác minh danh tính (XMDT)

Via Facebook Việt kháng 902

Via Facebook Việt 250-5m8

Via Facebook Việt có phương thức thanh toán MOMO

Via Facebook Ngoại mới (2020-2021)

Via Facebook Ngoại Cổ (2009-2018)

Via Facebook US

Via Facebook Philippines

Via Facebook Indonesia

Via Facebook Anh

Via Facebook Thái Lan

Via Facebook Ngoại kháng 902

Via Facebook Balan

Via Facebook Brazin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *