Nhiệm vụ của chúng tôi

our-mission-img-1

Mục tiêu dài hạn là gì?

Với 3 lĩnh vực chính "Thực phẩm", "Bán lẻ" và "Công nghệ", chúng tôi đã và đang tạo ra nhưng sản phẩm thiết thực, hữu ích nhất cho cuộc sống con người. Với mục tiêu dài hạn là phát triển và phát triển hơn nữa cả 3 lĩnh vực. Đến năm 2023, chúng tôi sẽ xây dựng được thương hiệu mạnh trên thương trường cả trong và ngoài nước. Chính vì vậy, TẤT CẢ CÁC BẠN hãy chung tay cùng chúng tôi để xây dựng một cuộc sống văn minh - chất lượng hơn

"Hàng trăm dự án đã sử dụng công nghệ phần mềm của chúng tôi, hàng nghìn sản phẩm chất lượng đã được tung ra thị trường giúp cải thiện cuộc sống của con người "

Cách thức hoạt động như thế nào?

Trong tương lai phía trước ba mảng chính là "Thực Phẩm", "Bán lẻ" và "Công Nghệ" sẽ tiếp tục được đẩy mạnh và phát triển hơn nữa. Chính vì vậy mà chúng tôi cần các bạn, hãy tham gia vào dự án của chúng tôi. Khi quyết định đầu tư các bạn sẽ được biết cách thức vận hành chi tiết của từng mảng, lợi thế phát triển, khả năng lỗ lãi ra sao,...? Không những vậy, các bạn còn có thể đóng góp ý kiến, cùng chúng tôi phát triển ý tưởng để tăng khả năng thành công của từng dự án. Chúng ta hãy cùng nhau góp chung tiếng nói, liên kết hành động để phát triển 3 mảng phổ biến cả trong nước lẫn nước ngoài.

Donate to a specific project need, for example to “ 20 euros for a wheelbarrow ”, or else to a project generally e.g. “Building a school in Mombasa, Kenya”. You can always donate anonymously. Rather than a one-off donation, you can become a monthly donor. Also a possibility with many projects: donations in kind or donating your time as a volunteer.

Rate it if you happen to know the project manager or if you know more about the project for some other reason. Post your opinion on the project-site, ideally including photos or videos from when you visited the project on-site. You can also ask the project manager questions at any time. Others can use their answers to help them decide whether to donate.

Quick Stats Of Our Progress

Donate to a specific project need, for example to “ 20 euros for a wheelbarrow ”, or else to a project generally e.g. “Building a school in Mombasa, Kenya”. You can always donate anonymously. Rather than a one-off donation, you can become le who find out about a project, the more support it will get. So post a link to the project site on your Facebook page or include it in your email-signature. Or print out the project page and pin it to a noticeboard somewhere in the “real world”.

  FUNDS RAISED         VOLUNTEERS       PROJECTS     CAUSES

$36.052     4127       198     23

Spread the word! The more people who find out about a project, the more support it will get. So post a link to the project site on your Facebook page or include it in your email-signature. Or print out the project page and pin it to a noticeboard in a school in Mombasa, Kenya”. You can always donate anonymously. Rather than a one-off donation, you can become somewhere in the “real world”.

viVietnamese
viVietnamese